Vi hjälper med projektledning och marknadsundersökningar

  • Presto Consulting utför marknadsundersökningar, behovsanalyser och specifika utredningar 
  • Presto Consulting hjälper er att driva och genomföra effektiva projekt
  • Presto Consulting hjälper er med projektplanering, projektstyrning och samordning 
  • Presto Consulting har kunskap inom husdjursvetenskap, nutrition och ekologi 
  • Presto Consulting hjälper er att driva och genomföra effektiva projekt
  • Presto Consulting tar fram underlag till strategiskt utvecklingsarbete
  • Presto Consulting hjälper er att organisera och utforma skräddarsydda workshops och seminarier

Projektledning & marknadsundersökningar

Vi arbetar med uppdrag inom projektledning, projektplanering, samordning och koordination av olika projekt och intressenter.
Presto Consulting utför marknadsundersökningar, intervjustudier och behovsanalyser och tar fram
faktaunderlag m.m. för strategiskt utvecklingsarbete och kunskapsspridning.

Projektledning & projektplanering

Presto Consulting hjälper med effektiv projektledning

Presto Consulting hjälper er att driva och
genomföra effektiva projekt. Vi arbetar med
erkända verktyg och metoder för projekt-
planering, projektstyrning och samordning.Marknadsundersökningar

Presto Consulting utför marknadsundersökningar, hjälper er med specifika utredningar och analyser

Presto Consulting utför behovsanalyser och marknadsundersökningar, hjälper er med
specifika utredningar och analyser och tar fram
rapporter och underlag till strategiskt
utvecklingsarbete.


Workshops, seminarier & föreläsningar

Presto Consulting håller föreläsningar inom husdjursvetenskap, nutrition och ekologisk produktion

Presto Consulting hjälper er att organisera och utforma skräddarsydda workshops och seminarier och håller föreläsningar och föredrag inom husdjursvetenskap, nutrition och ekologi samt entrepenörskap och egenföretagande.